x
Preloader

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: RDC PARTNER BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“RDC Partner”)

                                     Askent Sk. NO:3/B Kosifler Center İş Merkezi A Blok Kat:7 İçerenköy/ATAŞEHİR

RDC Partner olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

 • Çalışanlar
 • Çalışan Adayları
 • Stajyerler
 • Stajyer Adayları
 • Tedarikçi Çalışanları
 • Tedarikçi Yetkilileri
 • Müşteriler
 • Potansiyel Müşteriler
 • Çevrimiçi Ziyaretçiler
 • Ziyaretçiler
Çalışanlar

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde intranetimizde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

RDC Partner eski çalışanı iseniz işbu Aydınlatma Metninde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Çalışan Adayları
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

İsim Soy isim

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Medeni Hali

İmza

Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi; Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi; İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; İş Başvuru Formları,  Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net vb.) toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi

Cep Telefonu Numarası

Ev Adresi

Başvuru Yapılan Sosyal Medya Hesabı

Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; iş başvuru formu,  Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net vb.) toplanmaktadır.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

Eğitim Durumu,

Çalışma Geçmişi ve Detayları,

Özgeçmiş,

Başvurulan Pozisyon Bilgisi

Askerlik Durum Bilgisi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi;
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; iş başvuru formu,  Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net vb.) toplanmaktadır.
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

Diploma Bilgisi,

Gidilen Kurslar,

Sertifakalar,

Yabancı Dil Bilgisi

İş Tecrübesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi;
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; iş başvuru formu,  Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net vb.) toplanmaktadır.
Referans Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

İsim ve Soyisim,

Çalıştığı Şirket ve Bölüm, Unvan,

E-posta adresi,

Telefon Numarası

Verdiğiniz izne istinaden, Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; Tarafınızca Verilmiş Muvafakatname ve Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler ile toplanmaktadır.
Sağlık Bilgisi
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Engellilik Durum BelgesiÇalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen

●      Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda yer alan kişisel verileriniz; Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler ile toplanmaktadır.

 

Stajyerler

Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler stajyerlerimizin erişebileceği şekilde intranet’imizde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

RDC Partner eski stajyeri iseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak stajyer olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Stajyer Adayları
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

İsim Soyisim

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

İmza

Stajyer Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi; Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi; İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; İş Başvuru Formları,  Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net, Executas) toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi

Cep Telefonu Numarası

Ev Adresi

Başvuru Yapılan Sosyal Medya Hesabı

Stajyer Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; iş başvuru formu,  Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net vb.) toplanmaktadır.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

Eğitim Durumu,

Çalışma Geçmişi ve Detayları,

Özgeçmiş,

Başvurulan Pozisyon Bilgisi

Askerlik Durum Bilgisi

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Stajyer Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi;
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; iş başvuru formu,  Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net vb.) toplanmaktadır.
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

Diploma Bilgisi,

Gidilen Kurslar,

Sertifakalar,

Yabancı Dil Bilgisi

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Stajyer Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi;
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; iş başvuru formu,  Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net vb.) toplanmaktadır.
Referans Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

İsim ve Soyisim,

Çalıştığı Şirket ve Bölüm, Unvan,

E-posta adresi,

Telefon Numarası

Verdiğiniz izne istinaden, Stajyer Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda yer alan kişisel verileriniz; Tarafınızca Verilmiş Muvafakatname ve Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler ile toplanmaktadır.
Tedarikçi Çalışanları
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

İsim Soyisim

Vergi Kimlik Numarası

T.C. Kimlik Numarası

İmza

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı ve dijital formlar, websitesi, kartvizit, etkinlik, sosyal medya, iş ortakları, e-posta, telefon, sözleşmeler aracılığıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi

Cep Telefonu Numarası

İş Telefonu Numarası

İş Adresi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı ve dijital formlar, websitesi, kartvizit, etkinlik, sosyal medya, iş ortakları, e-posta, telefon, sözleşmeler aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Tedarikçi Yetkilileri
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

İsim Soyisim

Vergi Kimlik Numarası

Kimlik Numarası

İmza

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, iletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı ve dijital formlar, websitesi, kartvizit, etkinlik, sosyal medya, iş ortakları, e-posta, telefon, sözleşmeler aracılığıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi

Cep Telefonu Numarası

İş Telefonu Numarası

İş Adresi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı ve dijital formlar, websitesi, kartvizit, etkinlik, sosyal medya, iş ortakları, e-posta, telefon, sözleşmeler aracılığıyla toplanmaktadır.
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

Talep Bilgisi

Sipariş Bilgisi

Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal /Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, iletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı ve dijital formlar, websitesi, sosyal medya, iş ortakları, e-posta, telefon, sözleşmeler aracılığıyla toplanmaktadır.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

Banka Bilgileri

Hesap Bilgileri

Kart Bilgileri

Fatura Bilgileri

Ödeme Geçmişi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda sayılan kişisel verileriniz, e-posta, basılı/dijital sözleşme veya formlar ile toplanmaktadır.

 

Müşteri
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

İsim Soyisim

Anne-Baba Adı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Vergi Kimlik Numarası

T.C. Kimlik Numarası

Kimlik Fotokopisi

Kimlik Seri Sıra Numarası

Pasaport Fotokopisi

Pasaport Numarası

İmza

İmza Sirküleri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, sosyal medya, sözleşmeler/taahhütnameler, e-posta, raporlar, kartvizit, etkinlikler, iş ortakları ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi

Sosyal Medya Adresi

Cep Telefonu Numarası

İş Telefonu Numarası

İş Adresi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,  Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, sosyal medya, sözleşmeler/taahhütnameler, e-posta, raporlar, kartvizit, etkinlikler, iş ortakları ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

Sipariş Bilgisi

Talep Bilgisi

Şikayet Bilgisi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,  Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, sosyal medya, sözleşmeler/taahhütnameler, e-posta, raporlar, kartvizit, etkinlikler, iş ortakları ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Resmi Kurumlarla Yapılan YazışmalarSözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi;
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; sözleşme, taahhütname, resmi makamlarla yapılan yazışmalar ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

Banka Bilgileri

Hesap Bilgileri

Kart Bilgileri

Fatura Bilgileri

Ödeme Alışkanlıkları

Finansal Performans Bilgisi

Ödeme Geçmişi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda sayılan kişisel verileriniz, web sitesi, e-posta, telefon, sözleşmeler, fatura, basılı/dijital sözleşme veya formlar ile toplanmaktadır.

 

Potansiyel Müşteri
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

İsim Soyisim

Vergi Kimlik Numarası

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, sosyal medya, sözleşmeler/taahhütnameler, e-posta, raporlar, kartvizit, etkinlikler, iş ortakları ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi

Sosyal Medya Adresi

Cep Telefonu Numarası

İş Telefonu Numarası

İş Adresi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, sosyal medya, sözleşmeler/taahhütnameler, e-posta, raporlar, kartvizit, etkinlikler, iş ortakları ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

Ön Sipariş Bilgisi

Ön Talep Bilgisi

Şikayet Bilgisi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, sosyal medya, sözleşmeler/taahhütnameler, e-posta, raporlar, kartvizit, etkinlikler, iş ortakları ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Çevrimiçi Ziyaretçiler

Web sitemizi ziyaret etmeniz durumunda KVKK kapsamında işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgi Çerez Politikası’nda yer almaktadır.

Dilerseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Ziyaretçiler
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

CCTV Kamera Kayıtları

Giriş-Çıkış Bilgisi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; CCTV vasıtasıyla toplanmaktadır.
İşlem Güvenliği Bilgisi
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

IP Adresi,

Trafik Logları

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, RDC Partner tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

 • Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.
 • Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.
 • Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

RDC Partner olarak, iş sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla RDC Partner  gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak kişisel verileriniz paylaşılmaktayız.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak istihdam sözleşmenin bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.
 • Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz RDC Partner İlgili Kişi Başvuru Formu kullanarak,

● Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Askent Sk. NO:3/B Kosifler Center İş Merkezi A Blok Kat:7 İçerenköy/ATAŞEHİR adresine göndererek,
● Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte RDC Partner Genel Müdürlüğü’ne bizzat başvurarak,
● Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
● İlgili Kişi tarafından RDC Partner Bilişim Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi ’ne daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden [email protected] adresimize göndererek
RDC Partner’ a iletebilirsiniz
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.

Hemen üye ol, kolay muhasebenin keyfini çıkar!