e-İrsaliye nedir?

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemedir.

e-İrsaliye’nin avantajları nelerdir?

  • E-Fatura çözümündeki gibi yine basım, arşivleme vb. maliyetlerden tasarruf sağlanır.
  • İşlemlerin elektronik ortamda gerçekleşmesi sebebiyle çevreci biri üründür.
  • İrsaliye bilgilerine kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlanır.
  • E-Fatura verilerinizle birlikte aynı ortamlarda güvenli bir şekilde saklama imkanına sahip olursunuz.

Hemen üye ol, kolay muhasebenin keyfini çıkar!