x
Preloader

Konaklama Vergisi Uygulaması

Bilindiği üzere “Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği” 14/12/2022 tarih ve 32043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu Tebliğ ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yeniden düzenlenen 34 üncü maddesinde ihdas edilen konaklama vergisinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve açıklamalar yapılmıştır.

Konaklama vergisinin; hesaplanması, faturada gösterilmesi, gider yazılıp yazılamayacağı hususu ile hizmet verenler ve hizmet alanlar tarafından muhasebeleştirilmesi hususu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Konaklama Vergisinin E-Fatura ve E-Arşiv Faturada Gösterilmesi

1.1.2023 tarihinden itibaren konaklama hizmeti faturalarında %8 KDV hesabının yanı sıra, ayrıca bedel üzerinden %2 oranında Konaklama Vergisinin de hesaplanması gerekmektedir.

KDV, hesaplanacak Konaklama Vergisinin matrahına dahil edilmediği gibi, Konaklama Vergisinin de KDV matrahına dahil edilmemesi gerekmekte olup, her iki verginin de hizmet bedeli üzerinden belirlenen oranların ayrı ayrı uygulanması ile direk olarak hesaplanması gerekmektedir.

Konaklama vergisinin Vergi Türü Kodu 0059 olarak belirlenmiş olup, konaklama hizmeti dahil satış yapılması halinde; “SATIŞ” fatura Tipi seçilip Konaklama Vergisi eklenerek fatura düzenlenmeli, mezkur Tebliğin “IV- İSTİSNALAR” bölümünde sayılan istisna kapsamında satış yapılmış olması halinde ise “İSTİSNA” Fatura Tipi ile “Konaklama Vergisi İstisna/Muafiyet Sebebi” alanından “001 – Diplomatik İstisna” kodu seçilerek işlem yapılmalıdır.

Ancak mezkûr Tebliğ düzenlemesi gereği hizmet sunumundan önce, hizmet satış bedeline konaklama vergisi tutarı dahil edilmeden fatura düzenlenmesi durumunda hizmetin sunulmasını takiben sadece konaklama vergisi hesaplanarak fatura düzenlenmesi gerektiğinden bu durumlar için “KONAKLAMA VERGİSİ” Fatura Tipi seçilmeli ve fatura sadece konaklama vergisi hesaplanarak düzenlenmelidir.a

Örnek Konaklama Vergisi Hesabı

Hemen üye ol, kolay muhasebenin keyfini çıkar!